ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ
Σεμινάριο 3 κύκλων μαθημάτων

Σεμινάριο 3 κύκλων μαθημάτων

 

3 κύκλοι μαθημάτων για να αποκτήσουμε βάθος στη γνώση.

1ος κύκλος

Σκοπός του είναι να διδάξει πώς δοκιμάζουμε ένα κρασί, καθώς και κάποιες βασικές γνώσεις  πάνω στην οινοποίηση, που τις θεωρούμε απαραίτητες.

  • Βασικές αρχές οινολογία και οινογευσίας.
  • Κατώφλι αντίληψης

2ος κύκλος

Θα γνωρίσουμε τυπικά χαρακτηριστικά οίνων, από σημαντικές αμπελουργικές περιοχές της Ελλάδας και του κόσμου.

Ελλάδα:  Σαντορίνη, Νεμέα, Νάουσα

Εξωτερικό: Παλαιός κόσμος, Νέος κόσμος

Θα μάθουμε να συνδυάζουμε σωστά το φαγητό με το κρασί. 

3ος κύκλος

Επιλογές θεματικών δοκιμών. 

Επιλέγουμε μαζί  τη θεματική ενότητα μιας οινογευσίας,  και κατά βούληση δοκιμάζουμε, συγκρίνουμε και να κρίνουμε κρασιά από όλο τον κόσμο.

Σε κάθε σεμινάριο, εκτός των κρασιών που συνοδεύονται από επιλεγμένα τυριά, αλλαντικά και αρτοσκευάσματα,  παρέχεται έντυπο υλικό με την περίληψη  καθώς και γραφική ύλη για τις προσωπικές σας σημειώσεις.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι 7.   Τις ημέρες οινογευσίας και για τις ετικέτες που δοκιμάζονται, παρέχεται έκπτωση αγοράς για τους συμμετέχοντες. 

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας είναι η ΜΗ ΧΡΗΣΗ αρωμάτων.  Λίγο δύσκολο να τα αποχωριστείτε αλλά είναι σημαντικό.